Patalpų nuomos sutartis  –  sąlygos, ką privalu žinoti bei nurodyti sutartyje!

Bendrąja prasme, patalpų nuomos sutartis yra sudaroma tarp Nuomininko ir Nuomotojo. Nuomotojas, remiantis sutarties pagrindu, laikinai perduoda Nuomininkui valdyti ir naudotis gyvenamosiomis patalpomis, o nuomininkas  įsipareigoja mokėti sutartą nuomos mokestį Nuomotojui. Patalpų nuomos sutartį rekomenduojame sudaryti  tik rašytine forma. Nuomos sutartis turi būti išsami. Sutartyje svarbu tinkamai nurodyti objektą – išnuomojamų patalpų adresą, kambarių ir kitokių patalpų skaičių, bendrą plotą, patalpose esančią įrangą ir baldus, bendrųjų patalpų naudojimosi tvarką (jei yra), nuomos mokesčio dydį, taip pat šio mokesčio mokėjimo tvarką, terminus, atsiskaitymų už komunalinius patarnavimus tvarką, abiejų šalių atsakomybes, sutarties galiojimo terminą, nutraukimo ir pratęsimo tvarką bei baigiamąsias sutarties nuostatas. Kad išvengtumėte nesusipratimų ateityje rekomenduojame pasirašyti prie patalpų nuomos sutarties  priedą „Baldų ir įrangos perdavimo – priėmimo aktą“, bei Nuomotojui ir Nuomininkui pasidaryti (prieš įsikeliant naujam Nuomininkui) nuomuojamų  patalpų (perduotų patalpų) nuotraukas ar vaizdo įrašus. Rašytinė patalpų nuomos sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai abi šalys ją pasirašo.  Rekomenduojame prieš įsikeliant Nuominko prašyti susimokėti Nuomotojui nuomos mokestį už einamąjį mėnesį ir dviejų menesių depozitą. Rekomenduojame apdrausti nuomajamą turtą.

Atsisiųskite Mūsų rekomenduojamus “Patalpų nuomos sutarties” bei “Patalpų perdavimo – Priėmimo  akto” šablonus. Tai padės sėkmingai, skaidriai ir aiškiai  organizuoti bei plėtoti Jūsų patalpų nuomos verslą!

Atsisiųsti Patalpų nuomos sutartį
Atsisiųsti Patalpų perdavimo – Priėmimo aktą

Čia rasite viską ko reikia darbuotojų apgyvendinimui Lietuvoje!

Pirmasis ir vienintelis darbuotojų apgyvendinimo portalas!

Kokybiškas darbas, prasideda nuo gero poilsio!